das moderne Gymnasium mit Tradition
 

FVS Schulethos niederländische Fassung

Het „schoolethos“ van het FvS Gymnasium Kleve
„Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een positief schoolleven“Van de leraressen en leraren van het FvS Gymnasium verwachten wij, da

 • ze hun vakkennis geÎngageerd inzetten ten behoeve van de leerlingen en deze kennis up to date houden
 • ze hun leerlingen stimuleren, ondersteunen en adviseren, met name in moeilijke situaties,
 • ze de leerling onafhankelijk van zijn vaardigheden en karakter als persoon waarderen en dienovereenkomstig behandelen,

 

 • ze zich niet op denigrerende wijze uiten,

 

 • ze proberen om prestaties zo transparent, objectief en duidelijk mogelijk te beoordelen,

 

 • ze op verantwoorde wijze met de aan hun ambt verbonden macht omgaan, openstaan voor constructieve kritiek en klachten van leerlingen serieus nemen,

 

 • ze – niet alleen in conflictsituaties – het contact met de ouders onderhouden,

 

 • ze zich tijdens de lessen inzetten voor een klimaat van openheid, vriendelijkheid, tolerantie, acceptatie en productiviteit,

 

 • ze zich voor een levendig schoolleven inzetten,

 

 • ze er voor zorgen dat gedrags- en omgangsregels ten gunste van de gemeenschappelijke opgaven en de betrokken mensen worden nageleefd en dat

 

 • ze de leerlingen stimuleren tot eigen verantwoordelijkheid voor een actief schoolleven.

 

Van de leerlingen van het FvS Gymnasium verwachten wij, dat

 • ze bereid zijn te voldoen aan de prestatie- en inspanningsverplichting die bij het schooltype hoort,
 • ze actief bijdragen aan een klimaat dat bepaald wordt door openheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, hulpvaardigheid, tolerantie en solidariteit, aan een klimaat waarin men rekening houdt met elkaar,

 

 • ze conflicten oplossen zonder lichamelijk geweld of geestelijke beschadiging,

 

 • ze activiteiten van de klas- en schoolgemeenschap ondersteunen,

 

 • ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de goede gang van zaken op school,

 

 • ze zich conform de regels van de schoolgemeenschap, het huisreglement en van het algemeen fatsoen gedragen, zowel tijdens de les, als in de pauzes en onderweg van en naar school,

 

 • ze rekening houden met de gezondheid en het privÈ-eigendom van anderen, dat ze het schoolterrein en de gebouwen schoon houden en met de daarin ondergebrachte materialen en leermiddelen zorgvuldig en op de daarvoor bedoelde manier, dat zij zich mileuvriendelijk gedragen en dat

 

 • ze hun brugfunctie tussen school en ouders waarnemen.

 

Van de ouders van het FvS Gymnasium verwachten wij, dat

 • ze zich van hun opvoedkundige taak kwijten, rekening houdend met een groeiende eigenverantwoordelijkheid van de leerlingen – bijv. bij het maken van het huiswerk, het voorkomen van spijbelen, het inpakken van de schooltas,
 • ze de schoolontwikkeling van hun kind met interesse volgen en gepast omgaan met goede en slechte resultaten,

 

 • ze in contact treden met de leraren, klassenbijeenkomsten bezoeken, spreekuren en ouderavonden waarnemen en dat niet alleen bij het optreden van moeilijkheden,

 

 • ze hun vaardigheden en contacten bij schoolse activiteiten inzetten, bijv. In de vorm van hulp en medewerking bij projecten en feesten,

 

 • ze de democratische overlegorganen van de school gebruiken en dat

 

 • ze actief deelnemen aan het landelijk overlegorgaan voor ouders en contact zoeken met de (ouder)vereniging ter finaciÎle ondersteuning van de school.

 

© Koen Dijkstra (2006)